Voice bij 15-jarig jubileum Book-Inn

Op zaterdag 2 september heeft Voice een optreden gegeven vanwege het 15-jarig bestaan van de Book-Inn tijdens de Pinkendag. Mooi weer en een gezellige drukte in het dorp zorgde voor een leuk publiek tijdens het optreden. Nummers als Idealen, Alles is Lucht, You raise me up en Magnify werden met een groot applaus ontvangen. De Book-Inn had gedurende de dag diverse koren uitgenodigd om voor hun winkel te komen zingen. Een gezellige aanloop naar de winkel was het gevolg.